Nacházíte se na: Theofil > Transakční analýza

Transakční analýza

Transakční analýza

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-1363-2

Běžná cena: 429,00 Kč
Naše cena: 408,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Gudrun Hennig, Georg Pelz

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Terapie a poradenství. Jak využít transakční analýzu pro sebe nebo pro účely zaměstnání? A co vlastně dělá transakční analytik? Mnohé teorie a konkrétní konání transakčních analytiků je možné zažít na seminářích a "workshopech", ale nelze je vyčíst knih. Právě proto se Gudrun Hennig a Georg Pelz rozhodli napsat učebnici transakční analýzy, která v sobě integruje jak původní Berneho teorii, tak teorie současných žijících autorů. Přináší jednak základní informace o teorii, ale i části týkající se aplikační oblasti. Pokrývá celé spektrum informací o transakční analýze (od teorie osobnosti a komunikace, až po psychoterapii a osobní růst).

Rok vydání: 2008
Počet stran: 320
Formát: 17×24 cm

Z obsahu

Předmluva
1. Úvod
1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy
1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky
1.1.2 Vývoj transakční analýzy
1.1.3 Transakční analýza dnes
1.2 Pohled na člověka a etické postoje
1.2.1 Pohled na člověka
1.2.2 Etika
1.3 Intuice a racionalita
1.3.1 Druhy intuice
1.3.2 Podmínky intuitivního poznání
1.3.3 Podpora intuice
1.3.4 Racionalita
1.4 Zdraví - nemoc - uzdravení
1.4.1 Zdraví
1.4.2 Nemoc
1.4.3 Uzdravení
2. Základní koncepty transakční analýzy
2.1 Analýza osobnosti: "egostavy"
2.1.1 Kořeny a definice
2.1.2 Modely a základy egostavů
2.1.3 Modely, které se vztahují k vnějšímu procesu
2.1.4 Modely vztahující se k vnitřním procesům
2.1.5 Diagnóza egostavů
2.1.6 Psychická energie
2.1.7 Egogram
2.2 Komunikační analýza: "transakce"
2.2.1 Výchozím bodem je teorie informací a kybernetiky
2.2.2 Komunikační model transakční analýzy
2.2.3 Praktická komunikační analýza
2.2.4 "Užitečná" a "problematická" komunikace
2.3 Analýza komunikativních vzorců: "hry"
2.3.1 Zážitkový model: hry jako série skrytých transakcí s předpověditelným výsledkem
2.3.2 Sociální model: chování se při hrách včetně změny rolí
2.3.3 Model chování: vzorec hry
2.3.4 Prožitkově-historický model: souvislosti mezi hrami, vyděrači a scénářem
2.4 Analýza motivací: základní potřeby
2.4.1 Vývojově-psychologické kořeny
2.4.2 Základní potřeby
2.4.3 Potřeba struktury
2.4.4 Potřeba stimulace
2.4.5 Důležité druhy stimulace
2.4.6 Potřeba uznání
2.4.7 Náhradní uspokojení
2.5 Analýza pocitů: "základní pocity" a "zástupné pocity"
2.5.1 Druhy pocitů
2.5.2 Základní pocity
2.5.3 Různé formy zlosti a hněvu
2.5.4 Vývoj vyjadřování pocitů a vývoj rozhodnutí ve vztahu k pocitům (podle Moiso)
2.5.5 Analýza vyděračských pocitů
2.5.6 Anatomie a pocity
2.6 Analýza historických prožitků
2.6.1 Teoretické základy
2.6.2 Vývojově-psychologický model
2.6.3 Základní pozice, "o.k.-koncept"
2.6.4 Vliv rodičovského působení
2.6.5 Vliv domácího výchovného prostředí
2.6.6 Scénář jako struktura času života
2.6.7 Aktuální působní scénáře v situaci tady a teď (miniskript/miniscénář)
3. Počáteční fáze psychoterapie a poradenství
3.1 Předpoklady
3.1.1 Úprava pracovních prostor
3.1.2 Pravidla pro vykonávání praxe
3.1.3 Osobnostní předpoklady
3.1.4 Příprava před současným sezením a po něm
3.1.5 První kontakt
3.1.6 Stanovení rámcových podmínek
3.2 Anamnéza v transakční analýze: Jak probíhá analýza scénáře
3.2.1 Příklad z psychoterapie jedné klientky
3.2.2 Praktická analýza scénáře
3.2.3 Jak rozpoznáme popoháněče a zákazy
3.2.4 Doplňkové metody v přístupy ke scénáři
3.2.5 Celostní přístup podle způsobů strukturace života/času
3.3 Smlouva - počátek a červená niť péče
3.3.1 Co rozumíme pod pojmem smlouva/dohoda
3.3.2 Péče vycházející ze smlouvy
3.3.3 Čím se řídí smlouva?
3.3.4 Obsahová stránka smlouvy
3.3.5 Ústřední téma spolupráce
3.3.6 Metody k dosažení smlouvy
3.3.7 Předcházení a zabránění komplikacím
3.4 Diagnóza
3.4.1 Všeobecný základ
3.4.2 Nebezpečí diagnostiky
3.4.3 Diagnostika TA
3.4.4 Diagnóza ego-stavů
3.4.5 Diagnóza vyděračů
3.4.6 Diagnóza her
3.4.7 Diagnóza pasivního chování
3.4.8 Diagnóza poruch myšlení
3.4.9 Diagnóza scénářů
3.4.10 Diagnóza typů přizpůsobení a funkční úroveň
3.4.11 Zhodnocení a následky
3.4.12 Posouzení
3.5 Plánování terapie a poradenství
4. Transakčně-analytické způsoby práce
4.1 Transakční vedení rozhovoru při terapii a poradenství
4.1.1 Důraz na Do
4.1.2 Rozpoznání původu (egostav) otázek
4.1.3 Paralelní transakce jako forma zahájení kontaktu
4.1.4 Senzitivita pro latentní zprávy
4.1.5 Flexibilita
4.1.6 Jak s vyloučením
4.1.7 Význam "iniciálních transakcí"
4.1.8 "Hlasitý" vnitřní dialog
4.1.9 Terapeutické zkřížené transakce
4.1.10 "Terapeutické přeznačení"
4.1.11 Změna na "úroveň procesu"
4.1.12 Zpětnovazebné procesy
4.1.13 Přísné kritérium změny: transakční doklad
4.2 Osobní styly a model dveří, okna a pasti/léček
4.2.1 "ABC" transakční analýzy
4.2.2 Osobní styly a typy přizpůsobení se určitému prostředí
4.2.3 "Dveře" k terapii a první okruhy cílů
4.2.4 Léčky
4.2.5 Styl terapeuta/poradce a klienta
4.3 Přístupy s kognitivním akcentem
4.3.1 Informovaný klient
4.3.2 Kognitivní vztahový rámec
4.3.3 Podpora kognitivních struktur¨
4.3.4 Užívání fantazie a humoru
4.4 Přístupy s emocionálním akcentem
4.4.1 Co je cílem práce s emocemi
4.4.2 Předpoklady emocionální práce
4.4.3 Povolení - ochrana - moc
4.4.4 Pracovní strategie
4.4.5 Základní pocity a základní potřeby
4.5 Přístupy s akcentem na chování
4.5.1 Změny v chování podmíněného popoháněči
4.5.2 Struktura analýzy problémového chování a chování, které vede k řešení
4.5.3 Analýza her orientovaná na chování
4.5.4 Model pasivního chování
4.5.5 Jak zacházet s klidnými, rebely a šarmantními
4.5.6 Aktivace klidných
4.5.7 Pracovní schopnost rebelů
4.5.8 Výzva, kterou nabízejí šarmantní
5. Změna intrapsychických procesů
5.1 Změna Dospělého
5.1.1 Funkce Dospělého
5.1.2 Patologie Dospělého
5.1.3 Posílení Dospělého
5.1.4 Dekontaminace
5.1.5 Dialog egostavů
5.1.6 Osm terapeutických operací
5.1.7 Miniscénář vítěze (o.k.-Miniscript)
5.1.8 Trojúhelník vítěze
5.1.9 Revize Rodiče a vybudování sebepřijetí (přetavení vlastního Rodiče)
5.2 Změna Rodiče
5.2.1 Cíl práce se změnou
5.2.2 Vyvedení Dítěte ze zmatku
5.2.3 Nové rozhodnutí
5.2.4 Integrativní terapie
5.2.5 Nová zkušenost Dítěte - "rechilding"
5.2.6 Vývojově-psychologické přístupy
5.2.7 Výměna Rodiče
5.2.8 Přetavení určité oblasti Rodiče
5.3 Změna egostavu Rodiče
5.3.1 Cíle práce se změnou
5.3.2 Rozhovor s Rodičem
5.3.3 Výměna Rodiče
5.3.4 Integrativní terapie
5.3.5 Obyvatelé mé hlavy
5.3.6 Maximální a minimální řešení Rodiče
5.3.7 Přetavení Rodiče tak, aby podporoval nová rozhodnutí
5.3.8 Aktivace pozitivních rodičovských struktur
5.3.9 Dozrávání Rodiče
5.4 Integrace egostavů
5.4.1 Systém vyděračských scénářů jako model integrace
5.4.2 Žít v současnosti a orientace na budoucnost
5.4.3 Závěrečná fáze terapie/poradenství v klientově prožívání
5.4.4 Na konci terapie a poradenství stojí integrovaná osoba
6. Terapie párů, rodin, skupin a dětí
6.1 Práce s páry
6.1.1 Analýza partnerských vztahů
6.1.2 Vztah z vývojově-psychologického pohledu
6.1.3 Změny ve vztazích
6.2 Rodinná terapie
6.2.1 Znaky TA rodinné terapie a poradenství
6.2.2 Prostředí
6.2.3 Smlouvy
6.2.4 Zvláštní aspekty vedení rozhovoru s rodinami
6.2.5 Práce s rodinami se zřetelem na orientaci na vývoj
6.2.6 Práce s rodinným scénářem
6.2.7 Systemický pohled na komunikační modely TA
6.2.8 Systemické rozvahy při práci s rodinami
6.3 Práce se skupinami
6.3.1 Obecné znaky se skupinou podle TA
6.3.2 Přehled organizačních znaků různých druhů skupin
6.3.3 Roviny smlouvy, druhy smluv při práci se skupinou
6.3.4 Rozdíly mezi školami TA při práci se skupinami
6.3.5 Význam skupinového prostředí
6.3.6 Orientace na skupinovou dynamiku
6.3.7 Praktické úvahy a doporučení
6.4 Práce s dětmi
6.4.1 Dětské egostavy
6.4.2 Životní plán a jeho význam pro děti
6.4.3 Vývojová stadia a potřeby
6.4.4 Symbióza
6.4.5 Slepé uličky u dětí
6.4.6 Předpoklady pro práci s dětmi
6.4.7 Komunikace s dětmi
6.4.8 Práce se změnou
6.4.9 Podmínky okolního světa dětí
7. Výcvik v transakční analýze
8. Příloha
8.1 Etická pravidla TA-společností
Literatura
Terminologická dohoda mezi češtinou, němčinou a angličtinou
Slovník
Rejstřík

 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet