Nacházíte se na: Theofil > Europsycholog

Europsycholog

Europsycholog

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-2236-8

Běžná cena: 149,00 Kč
Naše cena: 142,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Kolektiv autorů

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Evropský certifikát z psychologie

Vydáno: 2009
Počet stran: 72
Formát: 14x21 cm

Anotace

Chcete studovat nebo studujete psychologii? Jste učiteli psychologie na vysoké škole nebo připravujete studenty se zájmem o psychologii ke studiu na VŠ? Vykonáváte profesi psychologa v různých rezortech a zajímáte se o podmínky i možnosti svého profesního uplatnění v Evropě? Jak má vypadat pregraduální příprava psychologů v nejbližší době? Ačkoliv se to nezdá, kolují kolem těchto otázek v naší republice různé a nepřesné informace. Publikace, kterou nyní držíte v ruce, je dokumentem (Europsycholog - Evropský certifikát pro psychologii), na němž pracovali psychologové mnoha evropských zemí. Představuje čtenářům konsensuální standard pro vysokoškolskou přípravu profesionálních psychologů v celé Evropě. Kromě 11 zemí ze Západní Evropy proběhlo ověřování tohoto dokumentu s podporou programu Leonardo da Vinci za země Střední a Východní Evropy pouze v Maďarsku. Tato publikace vznikla z iniciativy České asociace psychologů práce a organizace, pod záštitou a s přispěním Unie psychologických asociací ČR (UPA), zastupující psychologické asociace ČR v Evropské federaci psychologických asociací (EFPA).

Z obsahu


Předmluva k českému vydání
Předmluva
1. Preambule
Shrnutí dosavadního vývoje
Cíle
Základní principy
2. Regulační směrnice týkající se Europsy psychologa, Evropského certifikátu z psychologie
Sekce A Europsy psycholog, Evropský certifikát z psychologie
Sekce B Komise pro udělování certifikátu
Sekce C Postup k získání Evropského certifikátu z psychologie (Europsy psycholog)
Sekce D Postup při odvolání
Sekce E Různé
3. Evropský certifikát z psychologie (Europsy psycholog)
4. Registr Europsychologů
Příloha I Definice
Příloha II Rámec a minimální standardy pro vzdělání a výcvik psychologů
Obsah kurikula
První fáze přípravy - bakalářské studium
Druhá fáze přípravy - navazující magisterské studium
Úvodní praxe (stáž)
Výzkum
Třetí fáze přípravy (rok praxe pod supervizí)
Minimální požadavky na vzdělávací a výcvikový program
Celková délka vzdělávání a výcviku
Podoba kurikula
Příloha III Kompetence a profil kompetencí
Kompetence psychologů
Primární, specifické kompetence
Sekundární, nespecifické kompetence
Profil Evropského certifikátu z psychologie (Europsy psycholog)
Kritéria pro hodnocení
Příloha IV Praxe pod supervizí
Psycholog na úvodní praxi
Supervizor
Průběžná praxe a formativní hodnocení
Provádění supervize
Hodnocení uchazečových kompetencí
Výběr a výcvik supervizorů
Příloha V Kontinuální profesní růst
Pracovní zkušenosti
Kontinuální profesní růst
Udržování záznamů
Příloha VI Historie Evropského certifikátu z psychologie
Římská smlouva a rané období Evropského společenství
Směrnice Rady 89/48/EEC o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání (General Directive 89/48/EEC)
Optimální standardy Evropské federace psyhologických asociací (EFPA)
Právní regulace výkonu psychologické profese
Současný vývoj
Budoucí směrnice
Příloha VII Relevantní literatura
Nejnovější literatura
Partneři projektu a kontakty
Otázky a odpovědi

Prolistuj tuto knihu


Ukázka textu

Tato kniha obsahuje 10 ukázkových stran. Prolistuj všechny stránky.

Seznam všech knih, které můžete prolistovat.

Chcete si prolistovat 20% knihy? My Vám to umožníme!

 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet