Nacházíte se na: Theofil > Tři pilíře úspěšného manažera

Tři pilíře úspěšného manažera

Tři pilíře úspěšného manažera

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-2400-3

Běžná cena: 298,00 Kč
Naše cena: 283,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Jo Owen

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Pokud chcete být opravdu úspěšnými manažery, nejen dobrými, ale jedněmi z nejlepších, musíte za prvé umět zacházet s problémy, úkoly a penězi (mít tzv. IQ - inteligenční kvocient), za druhé umět výborně jednat a zacházet s lidmi a se sebou samými (mít tzv. EQ - emoční kvocient) a za třetí umět získávat moc k uskutečňování věcí (mít tzv. PQ - "politický" kvocient). V této čtivé a chytré knížce zjistíte, jak být v těchto oblastech co nejlepší, na co se zaměřit, co dělat jinak a lépe. Budete postupovat od praktických znalostí a schopností, které jsou spojeny s řešením problémů, zvládáním úkolů a řízením financí, přes dovednosti spjaté s vedením a řízením lidí a sebe samého, až po schopnosti pro věci získat podporu a realizovat je. Tato poslední složka je pro skutečný úspěch nezbytná a často odlišuje sympatické, ale jen dobré manažery, od těch nejúspěšnějších. Využijte svého potenciálu, tato kniha vám v tom pomůže!

Rok vydání: 2008
Počet stran: 224
Formát: 17x24 cm

O autorovi:
Pracoval pro více než osmdesát nejlepších a několik nejhorších organizací ve světě. Řídil různé podniky v Japonsku, v Americe i v Evropě a spoluzaložil několik neziskových organizací, včetně Teach First (Nejprve učit - organizace umísťující nejlepší absolventy britských univerzit do problémových středních škol, aby se tam naučili manažerským a vůdcovským dovednostem), Future Leaders (Budoucí lídři) a Start Up (Začátek cesty), byl partnerem Andersen Consulting a je hlavním partnerem Leadership Partnership (zhruba Partnerství v leadershipu). Kromě dalších publikací je autorem bestsellerů How To Lead (česky Jak se stát úspěšným lídrem. Leadership v praxi. Praha, Grada Publishing 2006) a Management Stripped Bare (Management svlečený do naha).

Obsah knihy:

O autorovi 9
Předmluva k českému vydání 11
1. Úvod a shrnutí: reální manažeři pro reálný svět 13
1.1 IQ: racionální řízení 16
1.2 EQ: emocionální řízení 17
1.3 PQ: politické řízení 18
1.4 MQ: manažerský kvocient 20
2. IQ dovednosti: zacházení s problémy, úkoly a penězi 23
A. Všeobecné dovednosti
2.1 Začínání od konce: zaměření na výsledky 27
2.1.1 Jaký výsledek chci z této situace dosáhnout? 27
2.1.2 Jaký výsledek z této situace očekávají jiné osoby? 28
2.1.3 Jaký je minimální počet kroků potřebných k dosažení výsledku? 29
2.1.4 Jaké budou důsledky tohoto druhu kroků? 30
2.2 Dosahování výsledků: výkon a vnímání 30
2.2.1 Pracovat usilovněji 31
2.2.2 Pracovat inteligentněji 31
2.2.3 Stanovení základní úrovně 31
2.2.4 Hrát hru s čísly 32
2.2.5 Řídit za účelem dosahování výsledků 33
2.3 Rozhodování: osvojení si rychlé intuice 33
2.3.1 Rozhodování: principy 33
2.3.2 Úskalí rozhodování 35
2.3.3 Rozhodování v praxi 36
2.4 Řešení problémů: omezující pouta a rámce/systémy - a nástroje 40
2.4.1 Znát svůj problém 40
2.4.2 Zaměřit se na příčiny a nikoliv na příznaky 41
2.4.3 Stanovit priority problémů 42
2.4.4 Nástroje řešení problémů 43
2.5 Strategické myšlení: patra, romantika a klasika 55
2.5.1 Chápat strategický význam svých vlastních činností 56
2.5.2 Vědět, jak strategicky myslet 57
2.5.3 Hrát strategické hry 58
2.5.4 Chápat povahu strategie 59
B. Finanční dovednosti
2.6 Tvorba rozpočtů: politika výkonu 62
2.6.1 Ukotvení diskuse o rozpočtu 62
2.6.2 Úpravy 63
2.7 Zvládání rozpočtů: rutina každoročních tanců 64
2.8 Řízení nákladů: minimalizace bolesti 67
2.8.1 Hraní hry 68
2.8.2 Jemný tlak 70
2.8.3 Tvrdý tlak 70
2.8.4 Skutečná změna 71
2.8.5 Předstírání skutečné změny 72
2.9 Zvládání počítačových výstupů: domněnky, výmysly a nikoliv matematika 74
2.10 Znalost čísel: hraní hry s čísly 76
2.10.1 Hra s předpoklady 76
2.10.2 Hra s průměry 77
2.10.3 Hra se základní úrovní 78
2.10.4 Hra s ověřováním platnosti: kovbojové, šerifové a starostové 80
3. EQ dovednosti: zacházení s lidmi 81
3.1 Motivování lidí: formování ochotných následovníků 83
3.1.1 Základní teorie 83
3.1.2 Složitější, rafinovanější teorie 85
3.1.3Praxe motivování: kouzelné pravidlo 87
3.2 Ovlivňování lidí: jak prodat cokoliv 89
3.2.1 Principy ovlivňování lidí 89
3.2.2 Proces ovlivňování lidí 93
3.2.3 Shrnutí procesu 96
3.2.4 Ovlivňování: dvě tajná pravidla 98
3.3 Koučování: už žádný výcvik 99
3.4 Delegování: pracovat lépe tím, že se dělá méně 102
3.4.1 Promyslet si, co můžete delegovat 102
3.4.2 Znát svůj tým 103
3.4.3 Stanovit jasné cíle 103
3.4.4 Prodiskutovat proces 103
3.4.5 Sledovat, udržovat kontakt 104
3.5 Zacházení s konflikty: od strachu k sluchu 105
3.5.1 První zásada: vědět, jaké bitvy bojovat 106
3.5.2 Druhá zásada: od strachu k sluchu 107
3.5.3 Vcítit se do duševních stavů jiných lidí 110
3.5.4 Shodnout se na problému 110
3.5.5 Vyřešit, vyjasnit cestu vpřed 111
3.6 Poskytování neformální zpětné vazby: vytváření pozitivního z negativního 112
3.6.1 První zásada: poskytovat pozitivní zpětnou vazbu 112
3.6.2 Druhá zásada: konstruktivní zpětnou vazbu učiňte konstruktivní 113
3.7 Řízení sama sebe: osobní EQ 116
3.7.1 Motivování sama sebe 117
3.7.2 Znalost sama sebe 118
3.7.3 Regulování, přizpůsobování sama sebe 119
3.8 Efektivní využívání času: aktivita versus úspěšnost 122
3.8.1 Časová účinnost 122
3.8.2 Časová efektivnost 126
3.9 Přežívání manažerského maratónu: od dnů k dekádám 131
3.9.1 Stres a problém manažerského maratónu 133
3.10 Učení se správnému chování: co manažeři opravdu chtějí 143
3.10.1 Orientace na lidi 145
3.10.2 Pozitivní přístup 145
3.10.3 Profesionální chování 149
4. PQ dovednosti: získávání moci k uskutečňování věcí 153
4.1 Sedm klíčových zdrojů moci: budování mocenské základny 155
4.2 Získávání moci: vrhání světla na temná umění 159
4.2.1 Kde najít moc 159
4.2.2 Síť moci: řízení kariéry 163
4.2.3 Hraní o moc 164
4.3 Budování sítí moci: stávání se nenahraditelným 172
4.4 Používání moci: vytváření svého programu 178
4.4.1 Osobní prověrky správného programu 179
4.4.2 Profesionální prověrky správného programu 180
4.5 Umění nerozumného řízení: tvrdost 184
4.5.1 Kdy být nerozumný a tvrdý 184
4.5.2 Jak být nerozumný a tvrdý 185
4.5.3 Jak jednat s tvrdým šéfem 187
4.6 Jak říkat "ne" svému šéfovi: přežívání šílenství a nesmyslů 188
4.6.1 Priority 189
4.6.2 Proces 189
4.6.3 Pracovníci 190
4.7 Moc a čestnost: od morálky k přežití 190
4.8 Chopit se moci: vyprávění příběhů 191
4.8.1 To je to, kam jdeme 192
4.8.2 To je to, jak se tam dostaneme 193
4.8.3 To je to, jak můžete pomoci 193
4.9 Řízení změny: lidé a nikoliv projekty 194
4.9.1 Zvládání cesty změny 195
4.9.2 Zvládání odporu ke změně 197
4.9.3 Projevování odporu ke změně 198
4.10 Lidé a změna: cesta údolím smrti 200
4.10.1 Měnit to, co lidé dělají 201
4.10.2 Měnit to, jak to lidé dělají 203
4.10.3 Měnit to, jak jsou lidé a úkoly organizováni 206
4.10.4 Měnit to, jak jsou lidé posuzováni, odměňováni, uznáváni a oceňováni 209
4.10.5 Měnit to, jak se lidé chovají 211
5. MQ dovednosti: řízení své cesty 215
5.1 Získávání MQ: jak se učit být úspěšný 216
5.2 Používání MQ: užívání a zneužívání 219
5.3 Dekódování formule úspěšnosti: šťastná zakončení 222

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet