Nacházíte se na: Theofil > Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-2849-0

Běžná cena: 189,00 Kč
Naše cena: 179,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Antonín Peltrám

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Na trhu ojedinělá publikace přináší aktuální a otevřený pohled na důležité oblasti týkající se evropské integrace a naší země. Publikace se věnuje významným a zajímavým otázkám spojeným s integrací, vysvětluje a odkrývá leckdy komplikované vztahy a souvislosti a ukazuje jejich vliv na naše postavení v EU, fungování země, ekonomiku a život Čechů. Objasňuje, co obsahuje smlouva o fungování EU a jaké jsou její souvislosti s našimi rozhodnutími, věnuje se zahraniční a obranné politice EU, justici a vnitru, upozorňuje na nutné změny důležité pro konkurenceschopnost celé ekonomiky a českých firem, věnuje se sociálním otázkám, a ukazuje i náš podíl na integraci od 40. let minulého století až do vstupu do EU. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, ekonomům a podnikatelům, představitelům státní správy a samosprávy a všem dalším zájemcům o tuto aktuální a důležitou problematiku.

Formát / stran: 17×24 cm, 144 stran
Datum vydání: 12.01.2009

Obsah

Obsah
O autorech 8
Úvod 10
Doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc.
1. Češi a evropská integrace 15
Prof. PhDr. Alexandr Ort, DrSc.
1.1 Počátky integrace 16
1.2 Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století 18
1.3 Uvolňování mezinárodního napětí 21
1.4 Pád "železné opony" 25
1.5 Rozšiřování Evropské unie 28
1.6 Češi, NATO a Evropská unie 31
1.7 Vstup České republiky do Evropské unie 33
Literatura 37
2. Lisabonská smlouva - další krok rozvoje integrace i téma velkých sporů 39
Prof. Ing. Zdeněk Šrein, DrSc.
2.1 Základní koncepce Smlouvy a její problémy 40
2.1.1 Nejasná definice Evropské unie 40
2.1.2 Vymezení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy 44
2.1.3 Listina základních práv Evropské unie 49
2.1.4 Národní zájmy a Smlouva 52
2.2 Institucionální uspořádání Evropské unie v Lisabonské smlouvě 54
2.2.1 Postavení národních parlamentů v rozhodovacích procesech Evropské unie 54
2.2.2 Rozhodovací procedury v Radě 56
2.2.3 Další zajímavé změny v institucích Evropské unie 67
Literatura 72
3. Druhý a třetí pilíř Evropské unie 73
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
3.1 Politicko-bezpečnostní aspekty evropského integračního procesu 74
3.1.1 Zahájení bezpečnostní spolupráce západní Evropy po druhé světové válce 74
3.1.2 Plán založení Evropského obranného společenství a Evropského politického
společenství 76
3.2 Politická a bezpečnostní spolupráce zemí Evropského společenství 77
3.2.1 Evropská politická spolupráce v sedmdesátých letech 77
3.2.2 Snaha o zefektivnění Evropské politické spolupráce v osmdesátých letech 79
3.2.3 Zárodky spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti v sedmdesátých
a osmdesátých letech 81
3.2.4 Jednotný evropský akt a politická spolupráce 83
3.2.5 Myšlenka odstranění vnitřních hranic 84
3.2.6 Charakteristické rysy fungování Evropské politické spolupráce 86
3.3 Druhý a třetí pilíř v Maastrichtské smlouvě 87
3.3.1 Pilířová struktura jako pokus o vytváření politické unie 87
3.3.2 Povaha Společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle Maastrichtské smlouvy 90
3.3.3 Povaha třetího pilíře podle Maastrichtské smlouvy 93
3.3.4 Efektivita pilířové struktury v Maastrichtské smlouvě 95
3.4 Vývoj druhého a třetího pilíře v devadesátých letech 97
3.4.1 Pokrok v Amsterdamské a Niceské smlouvě 97
3.4.2 Evropská bezpečnostní a obranná politika Evropské unie 106
3.4.3 Předpokládaná reforma druhého a třetího pilíře v návrhu Lisabonské smlouvy 111
3.4.4 Stěžejní výzvy pro Evropskou unii 112
3.4.5 Hledání místa Evropské unie ve světě 115
Literatura 118
4. Sociální politika Evropské unie 119
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
4.1 Pojetí evropské integrace 120
4.2 Sociální politika 120
4.3 Smlouva o Evropské unii a sociální politika 122
4.4 Obnovená sociální agenda 123
Literatura 125
5. Měnící se prostředí sociální politiky 127
Doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc.
5.1 Obecné principy 128
5.2 Revize střednědobého finančního horizontu 2007-2013 129
5.3
Přetrvávající sociální problémy a Lisabonská strategie 130
5.4 Tempa růstu výroby 130
5.5 Změny ve struktuře výroby 133
5.6 Malé a středně velké podniky 133
5.7 Regionální rozvoj 138
5.8 Společnost znalostí 139
5.9 Zaměstnanost 141
Literatura 143 

O autorech

O autorech
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Od roku 2001 vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické v Praze - Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulta mezinárodních vztahů. Externě přednášel k moderním dějinám diplomacie a mezinárodních vztahů. Spolupracoval na projektech vztahujících se k evropské integraci. Publikované práce z oblasti evropské integrace a bezpečnosti.
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině absolvovala v roce 1968, kandidatura na Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1981. V letech 1964-1971 pracovnice Výzkumného ústavu dopravního v Praze, 1972-1989 pracovnice Federálního ministerstva dopravy a spojů, 1989 ministryně pověřená řízením Federálního ministerstva kontroly. V letech 1993-2000 působila na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera, v letech 1996-1998 členka Poslanecké sněmovny PČR, 1994-2002 členka zastupitelstva hl. města Prahy (předsedkyně sociálního výboru), od roku 2001 působí na Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (katedra veřejné správy). Řada publikovaných prací v oblasti dopravy (integrované přepravní systémy), skripta věnovaná procesu evropské integrace, zakládající členka Společného parlamentního výboru ČR a EU.
Prof. PhDr. Alexandr Ort, DrSc.

Od roku 1949 vysokoškolský učitel, v letech 1963-1970 docent, 1957-1970 pracovník, později zástupce ředitele Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, v letech 1990-1991 docent (Karlova univerzita), 1991-2003 profesor - Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Řada prací v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, stovky publikovaných prací doma i v zahraničí.
Doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc.
Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1950-1954, od roku 1954 vědecký asistent, od roku 1958 vědecký pracovník; v letech 1962-1969 samostatný vědecký pracovník, náměstek ředitele výzkumného ústavu, od roku 1969 vedoucí vědecký pracovník. Po normalizaci ředitel odboru Federálního ministerstva dopravy, pak jako vědecko-výzkumný pracovník a učitel, v roce 1997 habilitace. V letech 1998-2000 ministr dopravy a spojů ČR, poté rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů. Od roku 1985 se systematicky zabývá otázkami evropské integrace. Publikoval řadu prací v oblasti dopravy, veřejných financí a evropské integrace, část v zahraničí.
Nyní ředitel Institutu pro evropskou integraci Bankovního institutu vysoká škola v Praze.
Prof. Ing. Zdeněk Šrein, DrSc.
Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1950-1954, pak vysokoškolský učitel na této škole, od roku 1965 docent. V letech 1969-1971 pobýval v rámci United Nations Development Programme jako expert v Sýrii. Od roku 1986 profesor na VŠE, od roku 2004 profesor na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Četné publikované práce z oblasti hospodářské politiky a evropské integrace. 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet