Nacházíte se na: Theofil > Dějiny klasického Řecka

Dějiny klasického Řecka

Dějiny klasického Řecka

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-3233-6

Běžná cena: 389,00 Kč
Naše cena: 369,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Robin Osborne

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Poutavá kniha jedinečným způsobem přiblíží čtenáři klasické řecké období let 500 až 323 př. n. l., kdy se zrodilo vše, co považujeme za typické pro antiku. Čtivý text nepředkládá jen suchá fakta a události, naopak, poznáme tehdejší dobu ze všech stránek - dozvíme se, co bylo na počátku v nejstarších mýtických časech, jak fungovala řecká ekonomika, čím žila města, jak se válčilo a proč, jak vypadala dobová politika a řecká demokracie, i čím žil obyčejný člověk, jak se šatil, co jedl, jaké měl nemoci, v čem bydlel, čím trávil volný čas a jaký měl sexuální život. Kromě toho kniha samozřejmě popisuje i dějinné události, které hýbaly tehdejším světem, od válek s Persií až po neuvěřitelně úspěšné tažení Alexandra Makedonského. Vše doplňuje praktická přehledná chronologická tabulka událostí a slovníček důležitých dobových pojmů a historických osobností.

Formát / stran: 17×24 cm, 240 stran
Datum vydání: 07.06.2010

Z obsahu

Mapy
1. Stvoření klasického Řecka
Robin Osborne
Přírodní podmínky Řecka
Předklasická minulost: literární dědictví
Předklasická minulost: ústní tradice
Předklasická minulost: monumenty
Město a národ
Náplň této knihy
2. Ekonomika
Paul Millett
Politická ekonomie attického řečnictví
Zpět k půdě
Z výrobního hlediska
Stříbrný poklad
Dělníci moře
Mají věřitelé lepší paměť než dlužníci?
V srdci města
Poslání
3. Klasické město
Rosalind Thomasová
Občanský model
Občané a občanství
Athény a Sparta
Obec
Náboženský život obce
4. Město ve válce
Hans van Wees
Příčiny války
Vojáci: vojenská role a sociální status
Jezdectvo
Žoldáci
Otroci a armáda
Válečné lodě a jejich posádky
Vedení války
Ekonomie válčení
Transformace klasického válčení
5. Politické konflikty, debaty a myšlení
Josiah Ober
Úvod: občanská válka v Korkyře, 427 př. n. l.
Politická teorie: příčiny konfliktů a jejich předcházení
Demokracie v Athénách a její kritici
Politické konflikty na jevišti
Spartská oligarchie: vzestup a pád politického ideálu
Návrat monarchie
Závěry: od destruktivních politických konfliktů ke konstruktivní
politické diskusi
6. Soukromý život
James Davidson
Tělo
Oblečení
Strava a zdraví
Oikos: domácnost a dům
Rodina
Otroci
Přátelství
Sexualita
Občanská morálka
Závěr
7. Páté století: politické a vojenské vyprávění
Lisa Kalletová
Iónské povstání a perské války
Důsledky perských válek
Délský spolek a vytvoření říše
Sparta, Korint a Athény, 478-446
Řekové na západě
Thúkydidés a vývoj žánru
Peloponéská válka
Závěr
8. Čtvrté století: politické avojenské vyprávění
Robin Osborne
Rozpoznání vzoru
Vzor se opakuje
Desetiletí nejistoty
Vzestup Makedonie
Řecko vyráží do Asie
9. Epilog
Robin Osborne
Chronologie
Glosář
Rejstřík

 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet