Nacházíte se na: Theofil > Trojitý věnec

Trojitý věnec

Trojitý věnec

Objednávkové číslo: KN10131

Naše cena: 33,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Hans Urs von Balthasar

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství

Základní informace:
Růžencová rozjímání jednoho z nejhlubších teologů 20. století kardinála Hanse Urs von Balthasara jsou příspěvkem k jeho nedožitým devadesátinám. Četba Balthasarova díla předpokládá určité filozofické a teologické vzdělání. Účel těchto krátkých úvah je čtenáři zřejmý: osvobodit růženec z úzkoprsosti, cizí Mariinu duchu (to snadno vede k jednotvárnosti) a podle jejího ducha nasytit růženec plností spásných myšlenek a činů pro spásu světa. Podstatou a působením Marie při tom je zprostředkování: mezi Bohem a světem, Kristem a církví, duchem a tělem, mezi obojím způsobem církevního života, mezi světem svatých a světem hříšníků. Maria stojí na všech křižovatkách a ukazuje cestu. Modlitba k prostřednici má ale smysl, jen když to, co má být zprostředkováno, je v zorném poli prosebníka: spása světa Kristem, Synem Božím, naším Pánem, kterého nám Otec daruje a který spolu s Otcem nám vylévá do srdce Ducha svatého.

Rok vydání: 1995
Počet stran: 64
Formát: brož.

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet