Nacházíte se na: Theofil > Život pod vládou Kristovou

Život pod vládou Kristovou

Život pod vládou Kristovou

Objednávkové číslo: KN101356

Běžná cena: 249,00 Kč
Naše cena: 224,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží již nelze objednat.

 

Autor: Raniero Cantalamessa

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství

Základní informace:
Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.

Rok vydání: 2008 (3. vydání)
Počet stran: 215
Formát: váz.

O autorovi:
R. Cantalamessa je kapucínský kněz (1934), od sedmdesátých letech je profesorem patristiky a od r. 1975 až 1981 byl členem mezinárodní teologické komise. Od r. 1980 až do současnosti je kazatelem papežského paláce.

Ukázka z knihy:
Vycházíme z předpokladu, že list Římanům je psán také pro nás a my jsme jeho pravými adresáty v tomto dějinném údobí. Z toho plyne, že zvěst je nyní a zde určena nám. Boží láska nám vychází vstříc hned na počátku naší duchovní cesty a jako by nás přivinula do své náruče. Stáváme se svědky prvotního pronikání radostné zvěsti do světa. Znovu prožíváme okamžik, v němž se evangelium poprvé v historii "rozzářilo" v celé své síle a novosti. Žádná odporující úvaha, ani o naší nehodnosti, nesmí zneklidňovat naše srdce a vytrhovat je z radostné jistoty, dokud se nenaplní první a nejdůležitější zprávou: Bůh nás miluje a nabízí nám ještě dnes svůj pokoj a milost, jako plody své lásky. Poselství o Boží lásce budeme čerpat ze tří důležitých výroků listu Římanům: "Jsme "Bohem milováni", "Boží láska je vylita do našich srdcí", nic "Nás nedokáže odloučit od lásky Boží".

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet