Nacházíte se na: Theofil > Hledání odpovědi

Hledání odpovědi

Hledání odpovědi

Objednávkové číslo: KN10360

Naše cena: 93,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Jacek Salij

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství

Základní informace:
Už řadu let vede otec Jacek Salij, člen dominikánského řádu, v polském měsíčníku W drodze (Na cestě) zajímavou rubriku. Soustřeďují se v ní nejrůznější dotazy čtenářů, týkající se víry, morálky, mezilidských vztahů, života církve apod. Některé z odpovědí na tyto otázky uveřejňuje Salij přímo v této rubrice a časem se staly materiálem pro tři publikace, které vznikaly postupně: (Těm, kdo hledají cestu), (Závažné otázky) a (Hledání ve víře), Český překlad je výborem z uvedených tří polských originálů. Snažili jsme se vybrat kapitoly, které se zdály být pro naše poměry nejtypičtější. Věříme, že čtenáři se nezaměří jen na "své" otázky, ale že je zaujmou i ty, které si sami nekladou. A možná při čtení s údivem zjistí, z kolika stran je možno na věc nahlížet a do jaké hloubky mohou ve svém poznání ještě jít. Ze Salijových textů nečerpáme jen věcné poučení. Způsob, jakým své úvahy podává, je poučný i jinak, je ukázkou toho, jak přistupovat k náboženským otázkám: otevřeně a věcně, a přitom s křesťanskou vroucností a s důvěrou v Boží slovo.

Rok vydání: 1997

Počet stran: 159

Formát: brož.

Jacek Salij OP (nar. 1942), polský teolog, kněz, dominikán, vedoucí Katedry dogmatické teologie na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě, poradce sekce teologických věd v Komisi pro nauku víry Polské biskupské konference, člen polského PEN Klubu, spolupracovník polského měsíčníku „W drodze".

Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté

Revue Theofil

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet