Nacházíte se na: Theofil > Objevování Bible

Objevování Bible

Objevování Bible

Objednávkové číslo: VY978-80-7021-869-3

Běžná cena: 368,00 Kč
Naše cena: 345,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží již nelze objednat.

 

Autor: Neil Asher Silberman, Israel Finkelstein

Vydavatelství: Vyšehrad

Základní informace:
Svatá Písma Izraele ve světle současné archeologie. Dva význační znalci biblické tematiky, archeolog Finkelstein a historik Silberman, představují v této knize výsledky svého současného bádání o starověkém Izraeli. Oba autoři patří k předním odborníkům svých disciplín, vedli řadu terénních výzkumů, inovovali archeologickou metodologii a o výsledcích své práce publikovali četné studie i knihy určené širší veřejnosti. Jejich dílo doznalo v mnoha zemích nesporných úspěchů. V této knize se zabývají otázkami základního charakteru: Co víme o době izraelských patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba? Kdy vznikl monoteismus? Kdy a kde se objevily první Izraelité? Jak se izraelský lid poprvé dostal do země zaslíbené? Kdy a proč se stal Jeruzalém hlavním městem starověkého Izraele? Na tyto a další otázky zde dostáváme nové a často překvapivé odpovědi. Tak si oba autoři vytvářejí základ pro svůj fascinující výklad, jak a proč se biblická vyprávění výrazně liší od místních archeologických nálezů. Postupně dospívají k nové verzi dějin starověkého Izraele a vytvářejí tak předpoklad pro objasnění otázek kdy, kde a proč byla Bible sepsána a v čem stále tkví její všeobecný význam duchovní i kulturní.

Rok vydání: 2007
Počet stran: 336
Formát: 14,5x20,5 cm, váz.

O autorech:
Israel Finkelstein je vedoucím Institutu archeologie Soni a Marka Nadlevových na telavivské univerzitě. Podílí se rovněž na archeologickém výzkumu, který tato univerzita provádí na jednom z nejvýznamnějších archeologických nalezišť souvisejících s Biblí, v telu Megido, starověkém Harmagedonu. Kromě dalších knih, odborných studií a vědeckých článků je autorem děl The Archeology of the Israelite Settlement (1988) a Living on the Fringe (1995). Neil Asher Silberman vede obor historické interpretace archeologie a popularizace minulosti v belgickém Enamu. Je redaktorem časopisu Archeology a mj. autorem knih Digging for God and Country (1982), The Hidden Scrolls: Christianity, Judaism, and the War for the Dead Sea Scrolls (1994) a The Message and the Kingdom (1997).

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet