Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

eucharistia-2-4.jpg
.

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

Duch a Oheň

sv. Efrém Syrský, 6.6. 2023
Teologie sv. Efréma Syrského (+373) nemůže být jiná než "plamenná". Proto i Efrémův hymnus o eucharistii je hymnem o Hořícím keři, planoucím Ohněm Ducha, kterého přijímají a kterým planou ti, kdo přistupují k této svátosti, k tomuto mysteriu Božího života, skrytého v "chlebu a vínu", a sytí se jím k životu věčnému, k životu v Ohni.

Přečteno 36xcelý článek

Myšlenky o Eucharistii

bl. Jan van Ruysbroeck, 4.6. 2023
Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) ve svých dílech opěvuje tajemství Eucharistie, skutečného těla a skutečné krve Ježíše Krista, jímž nás Kristus "zcela noří do sebe a zároveň se nám zcela odevzdává".

Přečteno 56xcelý článek

Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice

Tertulián, 1.6. 2023
Raněkřesťanský apologeta Tertulián (+220) je zastáncem toho mínění, že součástí stvoření člověka "k obrazu a podobě Boží" je i tělo člověka, které bylo stvořeno k obrazu Toho, jenž se v jistý dějinný okamžik "stal tělem" neboli člověkem, tj. jednoho z Trojice - Syna, který jakožto Bůh spolu s Otcem i Duchem stvořil člověka coby korunu stvoření.

Přečteno 82xcelý článek

Trojjediné sebezřeknutí Lásky

Hans Urs von Balthasar, 30.5. 2023
Trojice je Společenství tří božských osob, které je umožněno sebeustoupením každé z nich vůči dvěma ostatním neboli jejich dobrovolným "sebezmařením" (kenozí) z lásky k druhým. V prostoru tohoto "respektu" vůči druhému v Bohu je pak umožněna existence stvoření a jeho svobody, i svobody volit zlo nebo dokonce vzpouru vůči svému Dárci, jehož láska čeká na svobodnou volbu dobra, ne na přinucení k němu.

Přečteno 68xcelý článek

Ochutnala jsem a uviděla

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023
Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina Sienská (+1380) nalézá Trojici všude: ve stvoření, které je dílem celé Trojice, ve své duši, která je obrazem Božím a kterou oheň Trojice zbavuje sebelásky, i v lidství Ježíše Krista, kterému uděluje sílu svého Božství, jak to vše sv. Kateřina vyjádřila v jedné ze svých modliteb.

Přečteno 85xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet