Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla

Origenes - sv. Jeroným, 25.7. 2021
Církevní otcové se v prvních staletích křesťanství museli zákonitě bránit vůči dobovým herezím, které se snažily popírat fundamentální pravdy apoštolské víry, např. božství Ježíše Krista nebo Ducha Svatého. Ukázkou takové apologie je i např. následující text, dříve připisovaný sv. Jeronýmovi (+420), v současnosti však s poznáním, že jde se vší pravděpodobností o text Origena (+ 253/254), Jeronýmem pouze přeložený a doplněný jeho vlastními poznámkami.

Přečteno 41xcelý článek

Modlitba apoštolova

sv. Bonaventura, 11.7. 2021
Touha sv. Bonaventury (+1274) vyjádřená v jeho modlitbě, která došla vyslyšení, neboť Bonaventura se stal tím, oč prosil: svatým v lásce k Ježíši. A tak je tato modlitba inspirací a provokací ke svatosti i pro nás.

Přečteno 68xcelý článek

Chceme-li být spaseni, pak to závisí na nás

sv. Veronika Giuliani, 4.7. 2021
Bůh nám dal svobodnou vůli, ale ta nalezne svoji spásu jen tehdy, přymkne-li se svobodně k vůli Boží, jak píše stigmatizovaná kapucínka sv. Veronika Giuliani (+1727) ve svém Deníku.

Přečteno 82xcelý článek

Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý

sv. Irenej z Lyonu, 28.6. 2021
Úryvek z úvodu ne tak široce známého díla sv. Ireneje z Lyonu (2. stol.), které se nám navíc nedochovalo v řeckém originále, ale pouze v arménském překladu, a které shrnuje křesťanskou vírou přijatou od "starších", tj. od apoštolů a jejich nástupců. V tomto úryvku sv. Irenej předestírá fundament, ve kterém se věřící rodí k životu věčnému, jímž je Boží Trojice, Trojjediný Bůh, kdy "našeho znovuzrození se uskutečňuje skrze tyto tři články": Otce, Syna a Ducha Svatého.

Přečteno 131xcelý článek

Bible a postmoderní představivost

Július Pavelčík, 19.6. 2021
KNIHA - Walter Brueggemann: Bible a postmoderní představivost. Písmo jako scénář života, Vyšehrad, Praha 2016, 162 s.

Přečteno 63xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet