Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

Výklad jmen hlavních andělů

sv. Řehoř Veliký, 25.9. 2022
Papež sv. Řehoř Veliký (+604) ve svém textu v souladu s tradicí podává výklad jmen tří archandělů: Michaela, Gabriela a Rafaela, kdy jméno každého z nich vyjadřuje i jeho jedinečné poslání. Koneckonců i samotný řecký výraz "angelos" znamená "poslaný".

Přečteno 579xcelý článek

Zrozeni Bohem v bolesti Kříže

18.9. 2022
Ježíšovo zmlknutí v hodině Kříže je jako lůno, v němž se rodí stvoření, jako "pustá a prázdná propastná tůně" na novém počátku (srov. Gen 1,2), v sebeupozadění Boha až k smrti, aby mohl povstat jím vykoupený svět, v bolesti nejen Kristově, ale spolu s ním i v bolesti celé soupodstatné Trojice.

Přečteno 82xcelý článek

Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže

sv. Jan Damašský, 13.9. 2022
Sv. Jan Damašský (+750) je svědkem, nakolik bylo přirozeným a rozšířeným v jeho době mít v úctě svatá místa a předměty spojené s osobou Spasitele Ježíše Krista. A to ne proto, aby se z takovýchto skutečností činily modly, ale pro spojení s osobou Spasitele, z lásky k němu, k jeho cti a pro naše posvěcení. To se týká i sv. Kříže, který ve 4. stol. nalezla císařovna Helena a který byl posléze povýšen v chrámu jako oslava naší spásy skrze Krista.

Přečteno 82xcelý článek

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha

28.8. 2022
Jedno z nejkrásnějších blahoslavenství a přislíbení Ježíše Krista: vidět Boha a dosáhnout tím blaženosti srdce. Toho si byli vědomi křesťané již od počátku, což vyjadřují i úryvky vybrané z děl církevních otců a starokřesťanských autorů, jako např. sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Jana Zlatoústého, sv. Řehoře z Nyssy, Origena, Evagria Pontského a dalších, kteří vidí jasný cíl víry, k němuž má směřovat veškeré úsilí křesťana.

Přečteno 138xcelý článek

Jsou křesťanští mystici breathariáni?

Lukáš Drexler, 21.8. 2022
Breathariánství je určitým přesvědčením v rámci soudobé nekřesťanské, alternativní spirituality o možnosti a schopnosti člověka čerpat životní energii pro duši i tělo výlučně z duchovní, všeprostupující energie nazývané "prána". Mezi tyto "prániky" neboli "breathariány" jsou často zařazováni i křesťanští svatí a mystici, které Bůh omilostnil darem výlučné závislosti pouze na svátosti eucharistie při dlouhodobé absenci jakéhokoliv běžného, hmotného pokrmu. Je však takovéto slučování křesťanských osobností s breathariány opodstatněné? A co je to vůbec ono breathariánství a jaký je jeho poměr ke křesťanství?

Přečteno 172xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet