Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

svatodusni-inspirace-7c.jpg

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen k slavnosti Seslání Ducha Svatého

27.5. 2022
Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha Svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční". Mezi autory těchto tematických textů lze najít taková jména jako Basil Veliký, Brigita Švédská, Tomáš Akvinský, Marie Magdaléna de 'Pazzi, Jan Maria Vianney, Miriam z Abelínu, Marta Robinová a mnohá další.

Přečteno 6026xcelý článek

Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu

26.5. 2022
Za Mojžíše stačilo pozvednout oči, aby byl člověk zachráněn před časnou smrtí, za Ježíše Krista je potřeba pozvednout srdce, aby byl člověk zachráněn pro život věčný.

Přečteno 27xcelý článek

Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova

sv. Řehoř Veliký, 23.5. 2022
"Dnes vešla do nebe ta přirozenost, které bylo řečeno: 'Prach jsi a v prach se navrátíš'," píše svatý papež Řehoř Veliký (+604) ve svém výkladu evangelií ve vztahu ke Kristovu nanebevstoupení, které tak povýšilo člověka a jeho lidství až "na pravici Boží".

Přečteno 62xcelý článek

Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy

Pavel Evdokimov, 19.5. 2022
"Žena neprahne po kněžství," píše provokativně známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970), který nahlíží Pannu Marii, Matku Boží, jako fundamentální archetyp "nekněžského kněžství" ženy.

Přečteno 46xcelý článek

Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie

Grzegorz Ryś, 15.5. 2022
"Boží slovo se nás ptá, zda máme o tom, co je velké, co je hodné královské koruny, stejné představy jako Bůh," píše ve svém růžencovém rozjímání polský arcibiskup Grzegorz Ryś.

Přečteno 69xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet