Nacházíte se na: Theofil > Deset obrazů krocení býka

Deset obrazů krocení býka

Deset obrazů krocení býka

Objednávkové číslo: DOK978-80-7363-272-4

Běžná cena: 125,00 Kč
Naše cena: 88,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží již nelze objednat.

 

Vydavatelství: Dokořán

Základní informace:
Čínský buddhistický text z 12. století

Vydáno:2009
Formát:Váz. s přebalem, 80 stran, 105x140 mm
Předmluva a interpretace Václav Cílek

Ve 12. století vznikl v Číně cyklus deseti obrazů a textů k nim, které zobrazují člověka, jenž se vzdálil sám sobě a cosi beznadějně hledá. Spatří však stopy býka, objeví jej, svede s ním zápas, posadí se na jeho záda a vše zmizí. Pak se objeví kruh, vrba a v posledním obraze se člověk vrací zpět mezi lidi, pije rýžové víno a na každém, s kým mluví, ulpívá něco z lesku nebe. Mnoho století nenechával tento text posluchače v klidu a nutkavě se k němu vraceli celý život. Stejně tak V. Cílek, který k textům a obrazům přidal čtyři interpretační klíče. Ty ovšem text nevysvětlují (aby tajemství mohlo žít), ale zvláštním způsobem dokreslují. 

O autorovi 
Václav Cílek, RNDr. CSc.
*5. 11. 1955 v Brně, rodné číslo 550511/2635
geolog, esejista

Střední školu navštěvoval mj. i v Tanzanii (1969-70), poté vystudoval hornickou průmyslovou školu v Příbrami (1970-1974) a geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze(1974-79). Od roku 1980 pracuje ve stále stejném ústavu, který se od roku 1990 opět jmenuje Geologický ústavu AV ČR, v letech 1994-2001 na částečný úvazek v Centru teoretických studií (společné pracoviště UK Praha a Akademie věd ČR). Od r. 2004 je ředitelem Geologického ústavu ČR. Zabývá se otázkami spjatými s klimatickými oscilacemi a vývojem české krajiny. Kmenový autor měsíčníku Vesmír, dále publikoval či publikuje v novinách a časopisech: Archeologické rozhledy, Aragonit, Architekt, Český kras, Geotechnika, Hospodářské noviny, Host, Lidé a země, Lidové noviny, Logos, Minerál, Mladá fronta Dnes, Mladý svět, Ochrana přírody, Památky a příroda, Právo, Proglas, Prostor, Reflex, Respekt, Sondy, Souvislosti, Speleo, Slovenský kras, Stavba, Týden, Veronica, Věstník Českého geologického ústavu, Zprávy památkové péče, Živa; na internetu např.: scienceworld.cz. a v řadě odoborných periodik.
Spoluautor publikace Velká kniha o klimatu Zemí koruny české (s Jiřím Svobodou a Zdeňkem Vašků; (Regia, Praha 2003), Střední Čechy. Příroda, člověk a krajina (s Vojenem Ložkem, a Jarmilou Kubíkovou; Středočeský kraj a Dokořán, Praha 2003), Vstoupit do krajiny. O přírodě, paměti středních Čech (s Pavlem Mudrou, Vojenem Ložkem, Pavlem Špryňarem a kol., s CD; tamtéž, Praha 2004). Učebnice a odborné publikace (výběrově): Podzemní Praha: soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie (Praha, Zlatý kůň-Česká speleologická společnost, 1995), Archeologie a jeskyně: sborník věnovaný památce archeologa Františka Proška (1922-1958) (editor; Česká speleologická společnost Zlatý kůň, Praha, 1997), Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy (Scientia, Praha 2000), Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV (tamtéž, 2002), Pseudokrasový sborník (editor společně s Jiří Adamovičem); Česká speleologická společnost Zlatý kůň- Praha, 2002). Je autorem knih Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán, Praha 2002) a Makom. Kniha míst (tamtéž, 2004). Kromě toho je autorem asi 200 vědeckých prací a psal kapitoly do zhruba dalších dvaceti knih (Praha a Vltava, Milpo 2004; Prokopské a Dalejské údolí, 2003; Mezolit severních Čech, Dolnověstonické studie 2004 a řada dalších). Je editorem a spoluautorem obsáhlé monografie "Střední Brdy"(2005. Pro českou televizi pracoval na řadě projektů, z nichž nejznámější byl desetidílný seriál "Podzemní Čechy"(2001).
Přednáší či přednášel na Filosofické fakultě UK, Fakultě humanitních studií UK a pro různé zahraniční univerzity.

 

 

 

 

 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet