Nacházíte se na: Theofil > Sociologie literatury

Sociologie literatury

Sociologie literatury

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-2623-6

Běžná cena: 229,00 Kč
Naše cena: 218,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Karel Krejčí

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Sociologie literatury představuje ojedinělou práci v české literárněvědné produkci 20. století. Text byl původně vydán jako cyklostyl v omezeném počtu jednotlivých exemplářů, které dnes nejsou dostupné širší čtenářské veřejnosti. Krejčí se v monografii zabývá literaturou jako společenským jevem, rekapituluje sociologickou metodu ve vývoji literární vědy a pokouší se o sociologické rozdělení literatury.

Rok vydání: 2008
Počet stran: 160
Formát: 14×21 cm

Z obsahu

Souvislosti sociologického přístupu k literatuře a komparatistické impulsy Karla Krejčího v meziválečném období:
na pomezí sociologismu a strukturální estetiky
(Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka) 5
I. LITERATURA JAKO JEV SOCIÁLNÍ 33
II. VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST JEVŮ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 34
III. PŘEDMĚT LITERÁRNÍ VĚDY. ESTETICKÁ FUNKCE 37
IV. OSTATNÍ FUNKCE LITERÁRNÍHO DÍLA 40
V. SOCIOLOGICKÁ METODA VE VÝVOJI LITERÁRNÍ VĚDY 42
VI. SOCIOLOGICKÉ ROZDĚLENÍ LITERATURY 46
A. Dělení horizontální 46
1. Literatura národní a nadnárodní 46
2. Literární centrum. Literatury regionální 48
3. Literární rozkol 51
4. Literatura emigrantská 52
5. Literatura koloniální 53
6. Literatura provincionální 53
7. Regionalismus jako literární tendence 54
B. Dělení vertikální 55
1. Společenské třídy a vrstvy 55
2. Sociálně třídní vývoj Evropy 56
3. Inteligence 57
4. Odraz třídního boje v literatuře 59
5. Literatura vrstvy vedoucí 61
6. Ostatní vrstvy literatury 63
a) Literatura selská, tzv. lidová. 63
b) Literatura městská 63
7. Rozvrstvení literatury dnešní 65
a) Literatura vysoká 65
b) Literatura pro lid 65
c) Literatura řemeslná 66
d) Literární periferie 66
e) Literární kýč 67
8. Význam nižších vrstev literárních pro literární vývoj 68
VII. LITERÁRNÍ TVORBA A SPOLEČENSKÉ PROSTŘEDÍ 70
VIII. VLIV SPOLEČENSKÉHO PROSTŘEDÍ NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY LITERÁRNÍHO DÍLA 73
a) Myšlenková náplň a tendence 73
b) Obrazy 74
c) Výraz 76
IX. LITERÁRNÍ ŽIVOT 78
1) Četba a vlivy: plagiát 79
2. Estetická norma a literární kritika 80
3. Literární směry, skupiny a generace 81
4. Literární střediska 82
5. Zveřejnění díla 83
6. Mecenášství 84
7. Cenzura 85
8. Postavení spisovatele ve společnosti. Autostylizace 86
9. Mystifikace 87
X. LITERÁRNÍ DÍLO 89
XI. LITERÁRNÍ OBECENSTVO 92
1. Čtenář a posluchač 92
2. Psychologie čtenáře 92
3. Konkretizace 95
4. Čtenářské zájmy 96
XII. KNIHA A JEJÍ ŠÍŘENÍ 100
XIII. LITERÁRNÍ TRADICE 102
XIV. LITERÁRNÍ TYPY 106
XV. PŮSOBENÍ LITERATURY NA ŽIVOT 109
XVI. LITERATURA A MÓDA 112
XVII. LITERATURA A NÁRODNÍ POVAHA 115
Ediční poznámka 118
Jmenný rejstřík 120

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet