Nacházíte se na: Theofil > Emoční inteligence

Emoční inteligence

Emoční inteligence

Objednávkové číslo: GRD978-80-247-2754-7

Běžná cena: 279,00 Kč
Naše cena: 223,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží již nelze objednat.

 

Autor: Christine Wilding

Vydavatelství: Grada

Základní informace:
Vliv emocí na osobní a profesní úspěch

Formát / stran: 14×21 cm, 240 stran
Datum vydání: 27.07.2010

Anotace

Co je emoční inteligence? Jaká k ní vede cesta? Čím se liší od takzvaného IQ? Lze ji změřit? Můžeme svoji emoční inteligenci změnit, nebo je nám jednou provždy dána? Ačkoliv žijeme v době zvýšeného zájmu o lidskou mysl, odpovědi na tyto otázky nejsou ve všeobecném povědomí. Emoční inteligence přitom výrazně ovlivňuje náš životní styl a prožívání úspěchu v soukromých i pracovních vztazích. Tato velmi praktická publikace přibližuje emoční inteligenci (schopnost vnímat, vyjadřovat, chápat a usměrňovat své emoce) jako nejlepší předpoklad životní spokojenosti, která je dosažitelná téměř pro každého. Autorka uvádí více než 60 cvičení, tipů a motivačních otázek, které napomohou rozvoji a uplatnění emoční inteligence v soukromí, v profesi i ve výchově dětí. 

Obsah

10 PŘEDMLUVA
10 Účel této knihy
10 Co se naučíte
11 Emoční inteligence ve vašem životním stylu
11 Vzor změny
12 Dosažení cíle
12 Pokračujte
ČÁST PRVNÍ
CO JE EMOČNÍ INTELIGENCE
14 EMOČNÍ INTELIGENCE ÚVODEM
14 Co je emoční inteligence?
16 Vaše cesta k emoční inteligenci
19 Zvýšený zájem o lidskou mysl
22 Jak se emoční inteligence liší od IQ?
23 Co jsou "měkké dovednosti"?
26 Lze emoční inteligenci změřit?
32 Opravdu mohu svoji emoční inteligenci změnit?
34 Závěr
35 PROČ JE EMOČNÍ INTELIGENCE DŮLEŽITÁ
35 Výhody emoční inteligence
37 Jak nám nedostatek emoční inteligence škodí?
39 K čemu slouží emoce?
46 Vaše dvě mysli
47 Nová tajemství životního úspěchu
48 Závěr
ČÁST DRUHÁ
EMOČNÍ INTELIGENCE A VY: JAK ZÍSKAT EMOČNÍ KOMPETENCE
50 JAK VIDÍTE SAMI SEBE?
51 Jaké jsou vaše silné a slabé stránky
52 Rozpoznejte rozdíl mezi svým ideálním a skutečným JÁ
54 Základní hodnoty emoční inteligence
55 Rozvoj emočního sebeuvědomění
58 Naučte se zvládat emoce
63 Sebeuvědomění ve vztahu k ostatním
65 Buďte k sobě poctiví
66 Volba osobních hodnot
67 Sebeúcta
68 Závěr
71 MYSLET NEKOMPLIKOVANĚ
71 Síla pozitivního myšlení
73 Hluboké dýchání
73 Humor
73 Změna myšlení
91 Udělejte emočně inteligentní myšlení svým standardním postupem
93 Závěr
95 ROZVOJ ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH HODNOT
95 Zlepšování osobnostních dovedností
96 Zásadovost
100 Odpovědnost
102 Otevřenost
103 Vděčnost
106 Pokora
108 Statečnost
110 Motivace
113 Závěr
114 EMOČNÍ INTELIGENCE A PSYCHICKÁ ODOLNOST
114 Jste psychicky odolní?
118 Základní charakteristiky psychické odolnosti
122 Jak zvýšením odolnosti lépe ovládat své emoce
126 Tři zdroje psychické odolnosti
127 Psychickou odolnost je třeba chápat jako neustále se vyvíjející proces
130 Psychická odolnost jako cesta ke zvýšení sebevědomí a zvládání emocí
131 Závěr
132 JAK SE POMOCÍ EMOČNÍ INTELIGENCE POSTAVIT HNĚVU
132 Když se nám zdá ovládání emocí příliš těžké
135 Kdy je hněv zdravý?
137 Původ hněvu
138 Spirála hněvu
148 Jak převzít odpovědnost za vlastní hněv
150 Závěr
ČÁST TŘETÍ
EMOČNÍ INTELIGENCE A OSTATNÍ
154 SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
154 Rozvoj empatie a porozumění
158 Naučte se přijímat odpovědnost
162 Umění odpouštět
164 Hodnota soucitu z hlediska emoční inteligence
166 Naučte se neposuzovat a neodsuzovat ostatní
168 Závěr
170 ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
170 Význam emočně inteligentní komunikace
172 Jak se naučit umění naslouchat
172 Dovednosti se musí trénovat
178 Řeč těla
182 Jak být asertivnější
186 Na výsledku záleží
187 Závěr
ČÁST ČTVRTÁ
EMOČNÍ INTELIGENCE V PRAXI
190 EMOČNÍ INTELIGENCE NA PRACOVIŠTI
190 Tvrdý boj
192 Emočně inteligentní zaměstnavatel a zaměstnanec
193 Dovednostmi emoční inteligence k profesnímu úspěchu
197 Jak se stát dobrým vedoucím týmu
199 Závěr
200 EMOČNÍ INTELIGENCE V DŮVĚRNÝCH VZTAZÍCH
200 Emoční inteligence a intimní vztahy
202 Emočněinteligenční dovednosti v intimních vztazích
210 Závěr
212 VÝCHOVA EMOČNĚ INTELIGENTNÍCH DĚTÍ
212 Jak začít
214 Základní kroky
223 Závěr
226 ZÁVĚREM
226 Jak správně používat emoční inteligenci
227 Rozvíjení retrospektivního učení
228 Vizualizace
229 Jak aktivovat změnu
233 DOPORUČENÁ LITERATURA
235 REJSTŘÍK 

 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet